АУ отново национален лидер в ПН „Растениевъдство” и „Растителна защита”

АУ отново национален лидер в ПН „Растениевъдство” и „Растителна защита” 14.11.2022

От създаването на рейтинговата система през 2010 г. Аграрният университет – Пловдив устойчиво запазва лидерската си позиция в ПН „Растениевъдство“ и ПН „Растителна защита“.

Според ХІI-то издание на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2022 година АУ Пловдив отново е начело в двете професионални направления – „Растителна защита” и „Растениевъдство”, а в ПН „Животновъдство“ заема второ място.

Прозрачна и ясно структурирана, Рейтинговата система сравнява 52 висши училища в България, които обучават студенти по стотици специалности, разпределени в 52 професионални направления.

Данните от рейтинговата система, които се обновяват всяка година, правят сравнения на професионалните направления във висшите училища по десетки индикатори.

Подробности за рейтинга на висшите училища можете да откриете на следния адрес: https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/