АУ отново национален лидер в ПН „Растителна защита” и „Растениевъдство”

АУ отново национален лидер в ПН „Растителна защита” и „Растениевъдство” 03.12.2021

Според ХІ-то издание на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2021 година Аграрният университет отново е начело в две професионални направления – „Растителна защита” и „Растениевъдство”, а в ПН „Животновъдство“ заема второ място.

Прозрачна и ясно структурирана, Рейтинговата система сравнява 52 висши училища в България, които обучават студенти по стотици специалности, разпределени в 52 професионални направления.

Данните от рейтинговата система, които се обновяват всяка година, правят сравнения на професионалните направления във висшите училища по десетки индикатори.

Подробности на https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/