АУ тържествено откри учебната година за магистри

АУ тържествено откри учебната година за магистри 05.11.2018

На тържествена церемония Аграрният университет откри новата академична година за студентите в ОКС „магистър“. 284 младежи започват обучението си в 15 магистърски курса в 7 професионални направления: Растениевъдство, Растителна защита, Науки за земята, Животновъдство, Администрация и управление, Икономика и Туризъм. 

Заместник-ректорът по учебната работа доц. д-р Боряна Иванова приветства с „добре дошли“ първокурсниците, някои от които продължават обучението си в Аграрния университет, а други за първи път пристъпват прага му. Тя представи ректорското ръководство и деканите на първокурсниците и им пожела успешен път и амбиция в новия свят, който ще градят с магистърските  знания, придобити в един от най-добрите университети в България.

IMG_5355.jpg#asset:4150


В приветственото си слово Ректорът проф. д-р Христина Янчева увери първокурсниците, че в Аграрния университет те ще получат качествено обучение, гарантиращо знания, предприемачески умения и самочувствие за успешна реализация на българския, европейския и международния пазар на труда. Динамиката на академичния живот, отличните условия за учебна дейност с модерни образователни технологии, висококвалифицираният преподавателски състав и широките възможности за международна мобилност са предпоставки за професионалното израстване на студентите. Проф. Янчева пожела на присъстващите успех, градивност и новаторство в утвърждаване на висшето образование в областта на аграрната наука.

IMG_5399.jpg#asset:4151


След приключване на тържествената церемония студентите-магистри се срещнаха с факултетните ръководства и ръководителите на магистърските курсове за връчване на студентските книжки.