Важно за студентите

QING innovation Track of the Competition for Climate Adaptation in Food Systems

QING innovation Track of the Competition for Climate Adaptation in Food Systems

We invite teams of students and/or young professionals to think of ways to approach Climate Adaptation in Food Systems.

Европейската мрежа за обучение FoodTraNet предлага финансиране на докторантура

Европейската мрежа за обучение FoodTraNet предлага финансиране на докторантура

На вниманието на ОНС "доктор" и завършилите ОКС „Магистър“

 Разпис за задочно обучение за втори летен семестър на учебната 2020-2021 г.

Разпис за задочно обучение за втори летен семестър на учебната 2020-2021 г.

28.06.2021 - 18.07.2021 год

The Mediterranean Agronomic Institute of Chania offers MSc Programme in Sustainable Agriculture

The Mediterranean Agronomic Institute of Chania offers MSc Programme in Sustainable Agriculture

The Mediterranean Agronomic Institute of Chania offers, for the 18th consecutive year, the MSc Programme in Sustainable Agriculture.

КЦМ 2000 АД обявява конкурс за стипендии

КЦМ 2000 АД обявява конкурс за стипендии

Ако сте студент редовна форма на обучение, за придобиване на висша образователна степен „бакалавър“ или „магистър“?