Важно за студентите

Съвет по туризъм – Пловдив обявява свободни позиции за доброволци, които желаят да станат част от винения празник-Фестивал „Дефиле на младото вино“

Съвет по туризъм – Пловдив обявява свободни позиции за доброволци, които желаят да станат част от винения празник-Фестивал „Дефиле на младото вино“

Възможността е подходяща за студенти с хуманитарна и културологична насоченост, студенти от специалности свързани с технология на виното и храната, туризъм, комуникации, фотография, както и хора с интерес в областта на културния и винен туризъм.  

Round Table 3 Plovdiv предоставя университетски стипендии

Round Table 3 Plovdiv предоставя университетски стипендии

Клуб Round Table 3 Plovdiv предоставя три университетски стипендии през 2019 г.

Стипендиантска програма „Туризъм“ за учебната 2019 - 2020 учебна година

Стипендиантска програма „Туризъм“ за учебната 2019 - 2020 учебна година

Стипендиантската програма насърчава и подпомага българските студенти, обучаващи се в специалности от професионално направление „Туризъм“.

​Важно за кандидат-докторантите

​Важно за кандидат-докторантите

Изпитите по отделните научни специалности ще се проведат на 05.11.2019 година в съответната катедра.

Упражнения към катедра Лозарство

Упражнения към катедра Лозарство

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КАТЕДРА ЛОЗАРСТВО

за студентите редовно обучение, зимен семестър на учебната 2019/2020 г.

​Упражнения към катедра Овощарство

​Упражнения към катедра Овощарство

Упражнения към катедра Овощарство