Важно за студентите

​Фондация Карол Знание обявява конкурс за годишна стипендия в размер на 8000 лв. за редовен докторант

​Фондация Карол Знание обявява конкурс за годишна стипендия в размер на 8000 лв. за редовен докторант

Кандидатите трябва да са български граждани и в годината на получаване на стипендията да са редовни докторанти в акредитирани висши училища в страната и БАН и да не са последна година на обучението си.

Съобщение от Факултет по икономика

Съобщение от Факултет по икономика

Сесия на държавен изпит за ОКС „Магистър“ към факултета по Икономика.

Покана за Общо събрание на Студентски съвет при Аграрен университет  - Пловдив

Покана за Общо събрание на Студентски съвет при Аграрен университет - Пловдив

15.10.2020гв 6 аудитория на Факултет по лозаро-градинарство

Стипендии на германската служба за академичен обмен DAAD

Стипендии на германската служба за академичен обмен DAAD

Стипендии за академичната 2021/2022

Съобщение от катедра Лозарство и овощарство

Съобщение от катедра Лозарство и овощарство

Съобщение от катедра Лозарство и овощарство

Съобщение от катедра Градинарство

Съобщение от катедра Градинарство

Упражненията със студентите редовно обучение, за първия семестър на учебната 2020/2021 г., ще започнат от 14.09.2020 г.