Важно за студентите

Изтича срока за подаване на документи ОНС Доктор

Изтича срока за подаване на документи ОНС Доктор

На 13 септември 2018 г. изтича срока за подаване на документи за кандидатстване ОНС Доктор.

На вниманието на всички студенти ОКС Магистър

На вниманието на всички студенти ОКС Магистър

Есенна школа “Smart agriculture” в RUDN University, Москва, Русия.

Период - 24 Септември - 26 Октомври 2018г.

Безплатно участие.

Университетът-домакин покрива разходите и за настаняване и самолетни билети на всички участници.

Желаещите могат да получат допълнителна информация и съдействие за изготвяне на документи за кандидатстване в Отдел Международно сътрудничество.

Фондация Еврика отпуска стипендии на студенти

Фондация Еврика отпуска стипендии на студенти

За шестнайсета поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 300 лева годишно в 10 области.

Съобщение от катедра Лозарство

за студентите задочно обучение,
в зимен семестър на учебната 2018/2019 година

Съобщение от катедра Овощарство

за студентите задочно обучение,
в зимен семестър на учебната 2018/2019 година

БЧК и МОТО-ПФОЕ отпускат стипендии за студенти

БЧК и МОТО-ПФОЕ отпускат стипендии за студенти

Стипентии чрез националната дарителска програма "С тениска на бала" за младежи без родител/родители.