Важно за студентите

На вниманието на завършващите студенти и възпитаници на Аграрния университет – Пловдив

На вниманието на завършващите студенти и възпитаници на Аграрния университет – Пловдив

Министерството на труда и социалната политика, съвместно с Агенциите по заетостта Ви представят възможността да се включите в онлайн кариерен форум „Кариера в България“.

E-TOMATO

E-TOMATO

The course is delivered to students, farmers and potential new entrants into farming for easing the uptake of new business practices within the MA framework, particularly in the domains of Social and Didactic Agriculture, Rural Toutism and Short Food Supply Chains.

​Фондация Карол Знание обявява конкурс за годишна стипендия в размер на 8000 лв. за редовен докторант

​Фондация Карол Знание обявява конкурс за годишна стипендия в размер на 8000 лв. за редовен докторант

Кандидатите трябва да са български граждани и в годината на получаване на стипендията да са редовни докторанти в акредитирани висши училища в страната и БАН и да не са последна година на обучението си.

Съобщение от Факултет по икономика

Съобщение от Факултет по икономика

Сесия на държавен изпит за ОКС „Магистър“ към факултета по Икономика.

Покана за Общо събрание на Студентски съвет при Аграрен университет  - Пловдив

Покана за Общо събрание на Студентски съвет при Аграрен университет - Пловдив

15.10.2020гв 6 аудитория на Факултет по лозаро-градинарство

Стипендии на германската служба за академичен обмен DAAD

Стипендии на германската служба за академичен обмен DAAD

Стипендии за академичната 2021/2022