Важно за студентите

Съобщение от катедра Лозарство и овощарство

Съобщение от катедра Лозарство и овощарство

Съобщение от катедра Лозарство и овощарство

Съобщение от катедра Градинарство

Съобщение от катедра Градинарство

Упражненията със студентите редовно обучение, за първия семестър на учебната 2020/2021 г., ще започнат от 14.09.2020 г.

Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2020-2021 година

Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2020-2021 година

Една от формите, чрез които фондация „Еврика“ подпомага обучението и развитието на даровитите млади хора, студенти и ученици, е отпускането на стипендии, дейност, която фондацията извършва вече тридесет години. Стипендиантите на фондацията се определят на конкурсен принцип.

Разпис редовна форма на обучение

Разпис редовна форма на обучение

Първи семестър 2020/2021 учебна година

Класиране общежития

Класиране общежития

Класирането е обявено с инициали на имената на студента, факултетен номер, курс и номер на студентско общежитие!

Стипендии Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Стипендии Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Следдипломна квалификация в областта на околната среда.