Важно за студентите

Условията за кандидатстване за стипендии - летен семестър на 2018/2019 г.

Условията за кандидатстване за стипендии - летен семестър на 2018/2019 г.

Видът на документите, срокът за подаването им и критериите за получаване на стипендия за учебната 2018/2019 год. – летен семестър от студентите – български граждани и граждани на ЕС и на Европейското икономическо пространство  в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър“  - редовно обучение, приети на места субсидирани от държавния бюджет по чл.1, ал.1, т. 1 и т.5 на ПМС 90/2000 г.

IAAS набира нови членове

IAAS набира нови членове

Интернационална асоциация на студентите в аграрните науки IAAS набира нови членове.

Прием за ОКС „Магистър“ САМО за специалност Растителна защита

Прием за ОКС „Магистър“ САМО за специалност Растителна защита

Ръководството на Аграрен университет – Пловдив, обявява прием за ОКС „Магистър“ САМО за специалност Растителна защита, за кандидати завършили в друга област на висше образование.

Summer School PLANT HEALTH AND QUALITY

Summer School PLANT HEALTH AND QUALITY

24th June - 12th July 2019
University of Angers (FRANCE)

Конкурс "Млад икономист-2019"

Конкурс "Млад икономист-2019"

Участници в конкурса – позиция: ученици в средни училища, без ограничения на специалността; студенти /бакалавър, магистър/, докторанти и асистенти в български и европейски университети, млади предприемачи до 29 годишна възраст.

IMRB International Summer school

Международно лятно училище, организирано от Института по био медицински изследвания (Mondor Biomedical Research Institute - IMRB) във Франция.