Важно за студентите

Конкурси Докторанти 2018/2019 година

Конкурси Докторанти 2018/2019 година

Заявени конкурси  за  ДОКТОРАНТИ - български  граждани и граждани на ЕС за учебната 2018/2019 година по следните специалности.

Конкурси за докторантури

Конкурси за докторантури

Заявени   конкурси  за  ДОКТОРАНТИ - български  граждани и граждани на ЕС за учебната 2018/2019 година.

Конкурс по национална програма „Млади учени и постдокторанти“

Конкурс по национална програма „Млади учени и постдокторанти“

Цел на програмата

Привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти за научноизследователска работа в АУ и създаване на ново поколение специалисти, заети с качествена научноизследователска дейност, с резултати, подпомагащи изпълнението на ИСИС.  

Конкурс за иновативна разработка

Конкурс за иновативна разработка

Конкурс за иновативна разработка (дипломна работа, реферат, курсов проект и т.н.) в областта на растителната защита

Регионални форуми "Влез в предизвикателството!"

Регионални форуми "Влез в предизвикателството!"

Влез в предизвикателството! е еднодневна интерактивна среща на Център „Ринкър“ с млади хора, които имат намерения или интерес към предприемачеството и устойчивите социални проекти.

Конкурс за предоставяне на иновативни бизнес идеи в сферата на агропредприемачеството

Конкурс за предоставяне на иновативни бизнес идеи в сферата на агропредприемачеството

Проявата е част от изпълнението на дейностите по проект AGROINNOECO, който се реализира с финансовата подкрепа на транснационална програма "Балкани - Средиземно море".