Важно за студентите

Пролетни турнири за редовни студенти на АУ - 2019

Пролетни турнири за редовни студенти на АУ - 2019

програма

ПРОЛЕТНИ турнири за редовни студенти на АУ - 2019

Тraining on nuclear decommissioning and waste management (ELINDER training programme)

Тraining on nuclear decommissioning and waste management (ELINDER training programme)

On 8-12 July, the European Commission Joint Research Centre (JRC) in Ispra, Italy, is hosting a 5-day training on nuclear decommissioning and waste management (ELINDER training programme). The course also includes visits to the nuclear installations in Ispra and practical illustrative case studies.

Условията за кандидатстване за стипендии - летен семестър на 2018/2019 г.

Условията за кандидатстване за стипендии - летен семестър на 2018/2019 г.

Видът на документите, срокът за подаването им и критериите за получаване на стипендия за учебната 2018/2019 год. – летен семестър от студентите – български граждани и граждани на ЕС и на Европейското икономическо пространство  в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър“  - редовно обучение, приети на места субсидирани от държавния бюджет по чл.1, ал.1, т. 1 и т.5 на ПМС 90/2000 г.

IAAS набира нови членове

IAAS набира нови членове

Интернационална асоциация на студентите в аграрните науки IAAS набира нови членове.

Прием за ОКС „Магистър“ САМО за специалност Растителна защита

Прием за ОКС „Магистър“ САМО за специалност Растителна защита

Ръководството на Аграрен университет – Пловдив, обявява прием за ОКС „Магистър“ САМО за специалност Растителна защита, за кандидати завършили в друга област на висше образование.

Summer School PLANT HEALTH AND QUALITY

Summer School PLANT HEALTH AND QUALITY

24th June - 12th July 2019
University of Angers (FRANCE)