Важно за студентите

Здравно осигуряване на студенти

Здравно осигуряване на студенти

Студентите, обучаващи се в редовна форма на обучение (бакалавър или магистър) от Аграрен университет гр. Пловдив, се осигуряват здравно от Държавния бюджет САМО ако са  подали декларация за здравно осигуряване съгласно чл. 40, ал. 2, т. 2, т. 3 от ЗЗО,  в деканата на своя факултет. За неверни данни се носи наказателна отговорност.

Конкурс за стипендия

Конкурс за стипендия

За трета поредна година Националната асоциация на зърнопроизводителите обявява конкурс за стипендия „Иван Генчев Танев“. Отличието е учредено с Решение на Управителния съвет в памет на Иван Генчев Танев, председателстващ Тракийския съюз на зърнопроизводителите в периода декември 2011 г. – август 2014 г., и неговите изключителни заслуги за развитието и дейността на НАЗ.

Важно за кандидат-докторантите

Важно за кандидат-докторантите

Важно за кандидат-докторантите 

Съобщение от катедра Лозарство

Съобщение от катедра Лозарство

Съобщение от катедра ЛОЗАРСТВО за студентите редовно обучение, зимен семестър на учебната 2018/2019 г.

Съобщение от катедра Овощарство

Съобщение от катедра Овощарство

Упражненията по дисциплината ОВОЩАРСТВО – РЕДОВНО - обучение.

​The Free State of Bavaria invites applications for its one-year scholarship program for students from Central, Eastern and Southeastern Europe for the academic year 2019/2020

Graduates from Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia and Ukraine are eligible to apply.