Възможност за електронно подаване на документи за кандидатстване за ОКС „бакалавър“

Възможност за електронно подаване на документи за кандидатстване за ОКС „бакалавър“ 19.03.2020

Аграрен университет- Пловдив ви предоставя възможност за електронно подаване на документи за кандидатстване за ОКС „бакалавър“ , чрез системата за онлайн кандидатстване, която е достъпна на следния адрес:

www.apply.au-plovdiv.bg

Връзка към системата е вградена и в основното меню на интернет страницата на университета.

Цялата информация за кандидатстване в Аграрен университет - Пловдив за учебна 2020/2021 г. може да намерите в меню ПРИЕМ.