Граждански диалог с еврокомисаря Мария Габриел и евродепутата Владимир Уручев в АУ

Граждански диалог с еврокомисаря Мария Габриел и евродепутата Владимир Уручев в АУ 28.02.2019

На 27 февруари в Аграрния университет се проведе граждански диалог на тема „Технологии, образование, агросектор: цифровата трансформация възможна“ с участието на еврокомисаря по цифровата икономика и общество Мария Габриел и члена на Европейския парламент Владимир Уручев. 

На форума присъстваха много студенти, преподаватели, млади фермери, Областният управител Здравко Димитров, всички районни кметове на града и представители на публични институции.

В препълнената зала Ректорът на Аграрния университет проф. Христина Янчева поздрави участниците в гражданския диалог, посветен на цифровата трансформация в земеделието:  „За нас е чест, че сме домакини на този форум и смятаме, че мястото на провеждането му е именно тук, защото Аграрният университет е модерен национален и европейски образователен, научноизследователски и внедрителски център. Ние обучаваме и възпитаваме млади специалисти с модерно мислене, запознаваме ги с новите технологи. Осъзнаваме, че развитието на аграрния сектор е достигнал до момент, в който дигитализацията играе основна роля при улесняване на отделните процеси.“

IMG_6695.jpg#asset:5003


Проф. Янчева пожела успех на форума и сподели, че интерактивната му форма ще бъде изключително полезна за привличането на повече млади хора за развитието на устойчив земеделски сектор в България. „Да насърчаваме младите хора, които имат призвание да работят за развитието на модерно и ефективно земеделие не само в България, но и в Европейския съюз“.

Еврокомисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел и евродепутатът Владимир Уручев в открит диалог очертаха основните предизвикателства по пътя към Дигитална Европа и Земеделие 4.0.

IMG_6730.jpg#asset:5004


Студентите проявиха голям интерес към дискусията за ролята на цифровите технологии за модернизиране на земеделския сектор в Европа и за даване перспектива на младите. На тях им беше дадена възможността в реално време чрез специално създадена платформа за форума да задават своите въпроси, на които да получават мигновен отговор от еврокомисаря Мария Габриел и евродепутата Владимир Уручев. Това позволи да се разсъждава върху връзката технологии-образование-аграрен сектор.

Студентите бяха запознати с основните програми, които подкрепят фермерството, дигитализацията и образованието. 

Обърна се внимание как цифровите технологии и иновациите могат да помогнат на малките и средни ферми да станат по-ефективни и печеливши. Примерите са много – прецизност при оценка на състоянието на почвата и растенията, включително чрез дистанционно наблюдение, и при използването на химикали, използването на сензори може да подобри здравето на животните и да позволи много бърза реакция в случай на проблем. Разработването на такива иновации, както и насърчаването на внедряването на цифрови решения се нуждаят от специални стимули и инвестиции. Затова в оставащото време от програма „Хоризонт 2020“ за периода 2018-2020 г. над 160 милиона евро ще бъдат инвестирани в цифровото преобразуване на селското стопанство.

Повдигна се въпросът и за цифровите иновационни хъбове. В основата на техническите университети или научноизследователски организации, те могат да действат като едно гише, където компаниите, особено МСП, могат да получат достъп до технологично тестване, финансови съвети, пазарно разузнаване и възможности за работа в мрежа. През ноември 2018 г. стартира нов проект за цифрови иновационни хъбове в областта на хранително-вкусовата промишленост, наречен SmartAgriHubs.
 
Г-жа Габриел се спря и на новата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации Horizon Europe в МФР за 2021-2027. Тази програма ще гарантира, че Европа ще управлява цифровата трансформация във всички сектори, включително селското стопанство. В селското стопанство цифровите иновации ще бъдат използвани за подобряване на събирането на данни и за подобряване на мониторинга, докладването и управлението на природните ресурси. Така ще се насърчи прозрачността, автентичността на храните, проследяването и оценката на риска.
 
Еврокомисарят подчерта, че за да бъдат резултатни всички тези добри предложения, трябва да има специалисти, които да ги реализират. Тя говори за цифровите умения на студентите. Схемата за трансграничен стаж „Цифрова възможност“ им предлага шанс да придобият опит в технологична компания или организация навсякъде в ЕС. Това означава, че могат да отидат в Германия, Швеция или Полша за няколко месеца и да научат как работят на практика цифровите системи и инструменти. Възможности за придобиване на високи цифрови умения ще даде и новата програма „Цифрова Европа“, която се очаква в следващия многогодишен бюджет на ЕС.