Делегация от Шанхайския университет „Джао Тонг“ посети АУ

Делегация от Шанхайския университет „Джао Тонг“ посети АУ 07.08.2019

На 5 август Аграрният университет – Пловдив посрещна китайска делегация от 26 преподаватели, студенти и докторанти от Училището по марксизъм и Училището по международни и публични отношения на Шанхайския университет „Джао Тонг“. Делегацията бе ръководена от вицепрезидента на Училището по марксизъм д-р Джанг Хао (Zhang Hao), доц. д-р Джоу Кай (Zhou Kai) и д-р Яна Дзо (Yana Zuo). Гостите бяха официално посрещнати от Ректора проф. д-р Христина Янчева, Зам.-ректора по международна дейност доц. д-р Светла Янчева, Декана на Факултета по икономика доц. д-р Димо Атанасов, гл. ас. д-р Марияна Шишкова и докторант Добри Дунчев.

1.jpg#asset:5979


Делегацията имаше възможността да се запознае с дейността на Аграрен университет – Пловдив и неговата роля за развитие на българското земеделие и селски райони. Проведена бе оживена дискусия, в рамките на която студентите поставиха въпроси, касаещи важни аспекти на аграрното образование и устойчивото развитие на сектора. Представени бяха възможности за сътрудничество в областта на научните изследвания, обмяна на опит, разработване на съвместни курсове и др.

2.jpg#asset:5980