Дни на отворени врати напълни аудиториите на Аграрния университет с ученици от 2 до 12 клас

Дни на отворени врати напълни аудиториите на Аграрния университет с ученици от 2 до 12 клас 22.10.2019

При изключително голям интерес преминаха дните на Отворени врати на АУ – Пловдив, които се проведоха в рамките на Международната Еразъм+ седмица на професионалните умения и са под мотото "Заедно сме по-добри". 

0_text.jpg#asset:6305


В периода 14-18 октомври 2019 г. през аудиториите и залите на университета преминаха ученици от 2 до 12 клас от:

 • ОУ Елин Пелин – гр. Пловдив
 • Професионална гимназия по хранителни технологии – гр. Пловдив 
 • Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Садово 
 • Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Първомай
 • Професионална гимназия по машиностроене – гр. Пловдив
 • Професионална гимназия по механотехника “Професор Цветан Лазаров” – гр. Пловдив
 • СУ „Свети Патриарх Евтимий“ – гр. Пловдив
 • СУ „Братя Миладинови“ – гр. Пловдив
 • Национална търговска гимназия – гр. Пловдив
 • СУ „Св. Константин-Кирил Философ“– гр. Пловдив
 • СУ Черноризец Храбър – гр. Пловдив

Целта бе учениците да се запознаят с професионалните умения, които могат да придобият в АУ и да се ориентират в избора на университет за бъдещото си обучение. Младежите се информираха за специалностите и учебните програми във факултетите на университета, както и с възможностите за реализация след завършване на образованието си в него.

1_text.jpg#asset:6306


В понеделник Първа аудитория на университета се оказа малка, за да побере желаещите ученици да посетят Факултета по агрономство, който беше домакин. Гостите бяха посрещнати лично от Ректора на университета проф. д-р Христина Янчева и проф. д-р Малгожата Берова – Декан на факултета по агрономство. 

Радостни сме и мотивирани, че интересът не спадна и в следващите дни. Във вторник, сряда и четвъртък факултетите по лозаро-градинарство, растителна защита и агроекология и икономика посрещнаха над 200 ученика, желаещи да се докоснат до методите за преподаване и практическите умения, които могат да придобият обучавайки се в АУ.

2_text.jpg#asset:6307


Преподаватели от катедри – Ботаника и агрометеорология, Растениевъдство, Животновъдни науки, Земеделие и хербология, Лозарство, Градинарство, Механизация, Фитопатология, Ентомология, Микробиология, Екология и опазване на околната среда, Икономика, Туризъм и много други катедри представиха  интересните страни от обучението във висшето учебно заведение по любопитен и иновативен начин пред учениците. АУ осигурява и поддържа високо качество на обучение, което неизменно е свързано и с практическата подготовка на студентите. Университетът и бизнесът съвместно подготвят специалисти за модерно българско земеделие, като по този начин се прави и директна връзка между студентите и бъдещите им потенциални работодатели. 

3_text.jpg#asset:6308


Интересът на младите хора към АУ е продиктуван не само от солидната подготовка, но и от благоприятната академична атмосфера. Учениците със смях и закачки  се потопиха в сложния свят на науката.

4_text.jpg#asset:6309


В петък, последният ден от Отворените дни на АУ, в Заседателната зала на Ректората, Зам. Ректорът по учебната дейност доц.д-р Боряна Иванова посрещна над 30 директори и преподаватели от професионални гимназии от Пловдив и областта.

6_text.jpg#asset:6310


Проф. Т. Георгиева, проф. Ив. Манолов и доц. Г. Комитов показаха чрез проектите, в които участват, че университетът и професионалните гимназии заедно могат да осигурят на своите възпитаници възможност за придобиване на необходимите знания и  да развият  умения, или както доц. Иванова изказа в своето обръщение към присъстващите: „Заедно сме по-добри за постигане на високи образователни резултати и професионални компетенции на младите хора “.

Аграрен университет - Пловдив за пореден път доказа, че не само в рейтинговата система е водещ университет, но и че е университет готов да отговори на предизвикателствата на новото време и чрез иновативни технологии и методи да подпомогне развитието на младите хора в България.

Седмицата на Отворени врати на АУ даде начало на КСК 2020-2021.

5_text.jpg#asset:6311