Дигитална лаборатория по ботаника и нова компютърна зала, дарени от партньори на АУ

Дигитална лаборатория по ботаника и нова компютърна зала, дарени от партньори на АУ 16.09.2020

Със старта на новата академична година в Аграрния университет отвори врати дигитална лаборатория по ботаника. Целта на новата придобивка е упражненията за студентите от всички агрономически специалности, както и по екология, да бъдат по-интересни и полезни. Шестте микроскопа са свързани в мрежа, а всеки от тях се синхронизира с таблета или с личния телефон на студента. Преподавателят има връзка с микроскопите и възможност да изведе изображенията от тях на общ монитор, който виждат всички, да ги сравни, да прави обозначения и да ги архивира.

IMG_4466.jpg#asset:8438

Дигиталната лаборатория е създадена с подкрепата на фирма „Кортева“. Лентата прерязаха ректорът проф. Янчева, деканът на Факултета по агрономство доц. Севов и ръководителят на катедра „Ботаника и агрометеорология“ доц. Райчева.

На първия учебен ден официално се откри и модерна компютърна зала в катедра „Животновъдни науки“, оборудвана с финансовата подкрепа на фирма „Зеебургер Информатик“. Лентата прерязаха зам.-министърът на образованието и науката г-жа Карина Ангелиева, зам.-министърът на земеделието доц. Янко Иванов и прокуристът на фирмата дарител.

IMG_4487.jpg#asset:8440


От името на студенти и преподаватели Ректорът проф. Христина Янчева благодари на партньорите, които доказват заинтересоваността на бизнеса от качествено образование и устойчивите резултати от сътрудничеството.