Допълнителни стипендии за докторанти

Допълнителни стипендии за докторанти 29.09.2021

С постановление на ПМС 212/01.07.2021 на Аграрен Университет-Пловдив са предоставени 21 534 лв. за допълнителни стипендии за редовните докторанти. 

Условията и реда за разпределение и разходване на средствата са описани в Правилa, приети на АС (Протокол 13/24.09.2021).

В срок до 08.10.2021 г. докторантите, които отговарят на условията подават заявление, чрез деловодството до зам.-декана на съответния факултет.