Допълнителни стипендии за редовни докторанти

Допълнителни стипендии за редовни докторанти 19.06.2020

С постановление на МС 103/21.05.2020 на Аграрен Университет-Пловдив са предоставени 12 623 лв. за допълнителни стипендии за редовните докторанти. 

Условията и реда за разпределение и разходване на средствата са описани в актуализираните Правилa, приети на АС (Протокол 11/16.06.2020).

В срок до 2.07.2020 докторантите, които отговарят на условията подават заявление, чрез деловодството до зам.-декана на съответния факултет.