ЗАПОВЕД РД-16-67/27.01.2021 г.

ЗАПОВЕД РД-16-67/27.01.2021 г. 27.01.2021

ЗАПОВЕД РД-16-67/27.01.2021 г.

НАРЕЖДАМ:

  1. Изменям и допълвам моя Заповед РД-16-07/18.01.2021 г., както следва:
    - Разрешава провеждането на семестриални изпити, които не могат да бъдат проведени ефективно в електронна среда, при използване на не повече от 30% от капацитета на учебната зала и с продължителност не повече от 2 часа.
  2. Заповедта влиза в сила от 01.02.2021 г.

проф. Х. Янчева

Ректор

ЗАПОВЕД