Заповед

Заповед 12.11.2020

На основание чл. 46, т. 9 от Правилника за устройството и дейността на Аграрен университет - Пловдив, във връзка с увеличаване на броя на регистрираните случаи на заразени с COVID-19 в цялата страна, с цел осъществяване на превенция срещу COVID-19 на преподаватели, служители, студенти и докторанти в Аграрен университет - Пловдив, при съобразяване с разпоредбите на Заповед No РД-01-651/11.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването за удължаване на временните противоепидемиологични мерки на територията на страната от 12.11.2020г. до 30.11.2020 г.

НАРЕЖДАМ

1. Удължавам действието на ЗАПОВЕД No РД-16-962/28.10.2020 г. до 30.11.2020 г. преустановявам присъствения учебен процес за всички студенти и докторнати в периода от 12.11.2020г. до 30.11.2020 г. включително.
2. Учебните занятия за студентите и докторантите за периода от 12.11.2020г. до 30.11.2020г. ще се провеждат синхронно, в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Заместник-ректора по учебната дейност.

ЗАПОВЕД