За Вас, кандидат-студенти

За Вас, кандидат-студенти 06.12.2018

Уважаеми кандидат-студенти,

Малко са съдбовните решения, които човек взема в своя живот и които толкова силно влияят за неговото по-нататъшно развитие. Едно от тези изключително важни неща е изборът на професия.

Сега Вие, скъпи млади приятели, държите в ръцете си един много правилен ориентир за бъдещето си, защото страната ни е част от Европа. България с благоприятните си климатични и географски особености е била и ще бъде аграрна страна и чудесна туристическа дестинация.

За да можете да участвате в развитието и да ръководите модерното земеделие на България, Вие може да изберете подходяща специалност за обучение в Аграрния университет – Пловдив. Тук ще усвоите една от най-благородните професии, която ще обичате и ще работите цял живот.

Вие ще бъдете обучавани от квалифицирани преподаватели и ще получите качествено теоретично и практическо обучение, както и възможности за обучение и стаж в чужбина. Това ще Ви позволи да се справите с предизвикателствата на новото хилядолетие.

Вие ще израснете като конкурентоспособни специалисти, работещи за прехраната на всички хора и за по-доброто бъдеще на България и света.

За да бъдете част от тези хуманни цели и да имате възможности да ги реализирате, заповядайте в Аграрния университет – Пловдив.

Вашият шанс е при нас, за да бъдете част от Европейското образователно пространство.

Желая Ви успех при избора на специалност за обучение в Аграрния университет – Пловдив.

Проф. д-р Христина Янчева
Ректор на АУ – ПЛОВДИВ 


spravochnik_19_20_korica.jpg#asset:4543


Уважаеми Кандидат-студенти,

на 06.03.2019 г. от 9,00 ч. в Професионалната гимназия по аграрно стопанство – гр. Добрич ще се проведат изнесени изпити за кандидатстване в Аграрен университет –Пловдив по Биология, География и Български език (езикова култура).

Документи за явяване на изпита се подават в същия ден в ПГАС – гр. Добрич.

Обръщаме внимание, че изнесеният изпит на 06.03.2019 г. се организира и провежда вместо предварително обявения изпит на 19.03.2019 г.

Желаем успех на всички кандидат-студенти!

Ръководството на АУ


Специалности и форми на обучение
 
Срокове за подаване на документи
 
График за провеждане на основните и допълнителните изпити за кандидатстване в Аграрен университет - Пловдив за учебната 2019/2020г.
 
Подаване на документи за кандидатстване в Аграрен университет – Пловдив 
 
Необходими документи за кандидатстване за основните изпити
 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИЯ ОФИС:
От понеделник до петък - от 8,30 до 16,30 часа
Събота от 9,00 до 15,00 часа

БЮРА за прием на кандидатстудентски документи:
Прием на кандидатстудентски документи чрез НАПС 
Прием на кандидатстудентски документи чрез ЦЕНТЪРА  ЗА  КАНДИДАТСТУДЕНТСКА  ПОДГОТОВКА  И   ИНФОРМАЦИЯ (ЦКПИ)