Институционална акредитация на Аграрен университет - Пловдив

Институционална акредитация на Аграрен университет - Пловдив 15.04.2019

На 4 април 2019 г. Акредитационният съвет на НАОА взе следните решения:

  1. Дава институционална акредитация на Аграрен университет – Пловдив на основание на обща оценка по критериите 9.61.
  2. Дава положителна оценка на средата за дистанционно обучение в Аграрен университет – Пловдив. 
  3. Срокът на валидност на акредитацията е ШЕСТ години, в съответствие с чл. 79, ал. 4, т. 1 от ЗВО. 
  4. Определя капацитет на висшето училище от 4200 студенти.