Информационен ден на EIT-Food Хъб България

Информационен ден  на EIT-Food Хъб България 06.06.2021

На 4 юни 2021 г. в Аграрния университет – Пловдив се проведе Информационен ден на Европейския институт за иновации и технологии (EIT Food) в България. EIT е орган на Европейския съюз, целящ да увеличава възможностите на Европа в областта на иновациите. EIT Food e водеща иновативна европейска инициатива за иновации в храните.

IMG_6334.jpg#asset:10500

Консорциумът Аграрен университет – Пловдив, Клийнтех България и СУ „Св. Климент Охридски" https://www.eitfood.eu/in-your-country/country/bulgaria, който е Хъб мениджър на EIT Food за България, представи възможностите за подкрепа на българските студенти, предприемачи, преподаватели и учени, работещи в сферата на хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство в рамките на програмите на EIT-Food.

IMG_6358.jpg#asset:10503


В Информационния ден взеха участие гости от Министерство на образованието и науката, висши училища в агро-хранителния сектор, предприемачи, студенти и преподаватели.

IMG_6352.jpg#asset:10502


Под формата на интерактивна комуникация, студентите и младите учени идентифицираха техните интереси и възможностите за включване, които EIT Food предоставя в България, в сферата на иновациите и предприемачеството.

IMG_6458.jpg#asset:10504


Повече информация ще намерите тук:

Презентация от събитието..!

IMG_6474.jpg#asset:10505