Информационна среща за студенти и преподаватели с фирма Андолито Консулт България ЕООД

 Информационна среща за студенти и преподаватели с фирма Андолито Консулт България ЕООД 15.10.2018

Центърът за кариерно развитие и връзки с бизнеса при Аграрен университет – Пловдив организира информационна среща за студенти и преподаватели с фирма Андолито Консулт България ЕООД  на 8 ноември 2018 г. от 11.30 часа в Аграрен университет – Пловдив, VІІІ Аудитория, ет.2 –  факултет РЗ и агроекология.  

Ще Ви бъде представен проект «ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» с АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД и НТС - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД  /Едно партньорство в подкрепа на развитието на предприемачеството в две области на Южен централен район/, финансиран по ОП РЧР.

Всеки участник в проекта получава 100% безвъзмездна помощ под формата:

  • безплатни 40 часа индивидуални консултации за планиране и бюджетиране на старта на собствен бизнес;   
  • безплатно обучение по част от професия 3450501 - "Сътрудник малък и среден бизнес" за 180 часа в група от 6 лица в удобно за него време - Вечерно, Съботно-Неделно или дневно обучение;
  • безплатни учебници и помощни материали;

Проектът се реализира до 01.12.2019г. и ще бъдат включени единствено 110 лица в трудоспособна възраст /без регистрирана фирма/. 

Подробно описание на проекта можете да откриете на адрес: www.andolito.com.
Каним всички студенти и преподаватели да присъстват на срещата.