КАНДИДАТСТВАЙ В АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ

КАНДИДАТСТВАЙ В АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ 03.02.2022

Аграрен университет - Пловдив е единственото специализирано държавно висше училище, подготвящо кадри за всички сфери на аграрния сектор, в т.ч. растениевъдство, животновъдство, растителна защита, опазване на околната среда, развитие на селските райони, агробизнес, агротуризъм и аграрно инженерство.

За качеството на обучение и престижът на висшето училище ясно говори фактът, че Аграрният университет е класиран на второ място сред висшите училища в България, заедно със Софийския университет и непосредствено след Университета за национално и световно стопанство (по данни на Националната агенция за оценяване и акредитация към 15.01.2022 г.). Той е и безспорен лидер за последните 10 години в направленията Растениевъдство и Растителна защита, според Рейтинговата система на висшите училища в България.

Няма организация в аграрния сектор, било то правителствена или частна, в която да не работят възпитаници на Аграрния университет, а завършилите го студенти са предпочитани от работодателите в сектора и безпроблемно намират своята професионална реализация.

Изборът да учите в Аграрeн университет ще Ви осигури:
* висококачествена съвременна професионална подготовка,
* бърза реализация на пазара на труда,
* високи доходи и престиж в професионалния Ви път.

СПЕЦИАЛНОСТИ                                                                                                  КАНИДАТСТВАЙ ON-LINE

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Кога:Вариант І. Кандидатстване с явяване на предварителни изпити - от 04.01.2022 г. до 15.04.2022 г.
Вариант ІІ. Кандидатстване с оценката от ДЗИ или ДИППК - от 06.06. до 01.07.2022 г.
Вариант ІІІ. Кандидатстване с явяване на основни изпити - от 06.06. до 24.06.2022 г.
Къде:1.) чрез онлайн приложението на сайта на Аграрен университет (бутон "КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН" горе вдясно на сайта) или чрез електронна поща apply@au-plovdiv.bg или
2.) в Кандидатстудентския офис на Аграрния университет – гр. Пловдив, бул. „Менделеев“ №12, Факултет по лозаро-градинарство, ет. 1 или
3.) в бюрата на ЦКПИ и НАПС в цялата страна. 

*Работно време на кандидатстудентския офис в АУ: от понеделник до петък – от 8,30 до 16,30 часа събота – от 9,00 до 15,00 часа
Какво да нося:1.) Заявление-декларация до Ректора на Аграрния университет (може да се попълни предварително или на място в АУ или съответното бюро за подаване на документи);
Заявление-декларация до Ректора на АУ /DOC/
2.) Лична карта (след справка оригиналът се връща на кандидата);
3.) Диплома за завършено средно образование – оригинал и копие (след справка оригиналът се връща) – ако се явявате на предварителни изпити и все още не сте се дипломирали, трябва да предоставите дипломата си в Кандидатстудентския офис на АУ след издаването й, но не по-късно от 05.07.2022 г.; 
4.) Платена такса за участие в КСК – 2022 – 30,00 лв. 

* При кандидатстване онлайн Заявлението-декларация се попълва в електронна среда, а останалите документи се прилагат като прикачени файлове сканирани или снимани.

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

* Можете да кандидатствате с оценките от Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) без да се явявате на кандидатстудентски изпит, ако дипломата Ви е издадена през 2008 г. или след това.
* Можете да кандидатствате с оценките от Държавните изпити за придобиване на професионална квалификация (ДИППК) без да се явявате на кандидатстудентски изпит, ако дипломата Ви е издадена през 2022 г. и кандидатствате в същото професионално направление.

* Ако дипломата Ви за средно образование е издадена преди 2008 г. явяването на кандидатстудентски изпит е задължително.
* Ако дипломата Ви е издадена през 2008 г. или след това, но искате да повишите оценката, с която кандидатствате, можете да се явите на кандидатстудентски изпит.
* Ако искате да се явите на повече от един изпит, за втория и всеки следващ изпит се заплаща такса в размер на 15,00 лв. за всеки допълнителен изпит.

За своите кандидат-студенти Аграрен университет организира следните изпити:

Предварителна изпитна сесия - 1

(документи се подават от 04.01.2022 г. до 18.02.2022 г. онлайн, в АУ или офисите на ЦКПИ и НАПС)

Дата

Ден

Изпит по

Начален час

19.02.2022 г.

събота

Биология

9,00

19.02.2022 г.

събота

Български език(езикова култура)

9,00

19.02.2022 г.

събота

География

9,00

Предварителна изпитна сесия - 2

(документи се подават от 19.02.2022 г. до 18.03.2022 г. онлайн, в АУ или офисите на ЦКПИ и НАПС)

Дата

Ден

Изпит по

Начален час

19.03.2022 г.

събота

Биология

9,00

19.03.2022 г.

събота

Български език(езикова култура)

9,00

19.03.2022 г.

събота

География

9,00

Предварителна изпитна сесия - 3

(документи се подават от 19.03.2022 г. до 15.04.2022 г. онлайн, в АУ или офисите на ЦКПИ и НАПС)

Дата

Ден

Изпит по

Начален час

16.04.2022 г.

събота

Биология

9,00

16.04.2022 г.

събота

Български език(езикова култура)

9,00

16.04.2022 г.

събота

География

9,00

Основна изпитна сесия

(документи се подават от 06.06. до 24.06.2022 г. онлайн, в АУ или офисите на ЦКПИ и НАПС)

Дата

Ден

Изпит по

Начален час

25.06.2022 г.

събота

Биология

9,00

25.06.2022 г.

събота

Български език(езикова култура)

9,00

25.06.2022 г.

събота

География

9,00

Допълнителна изпитна сесия

(документи се подават от 18.07. до 22.07.2022 г. онлайн или в АУ)

Дата

Ден

Изпит по

Начален час

23.07.2022 г.

събота

Биология

9,00

23.07.2022 г.

събота

Български език(езикова култура)

9,00

23.07.2022 г.

събота

География

9,00

 

* При невъзможност за осъществяване на изпитите присъствено, същите ще бъдат организирани и проведени в електронна среда, за което всички кандидат-студенти ще бъдат уведомени своевременно.

 


КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

Кога:

Обявяване на първото класиране до 06 юли 2022 г.

Срок за записване след първото класиране – на 06, 07 и 08 юли 2022 г.

Заявяване на участие във второто класиране на 06, 07 и 08 юли 2022 г.

 

Обявяване на второто класиране до 12.07.2022 г.

Срок за записване след второто класиране – на 12 и 13.07.2022 г.

Заявяване на участие в третото класиране – на 12 и 13.07.2022 г.

 

* Информация за следващи класирания и записвания, при наличие на свободни места, можете да получите на тел. 032/654-250 или да намерите на интернет-страницата на Аграрен университет.

 

Къде:

в Кандидатстудентския офис на Аграрния университет – гр. Пловдив, бул. „Менделеев“ №12, Факултет по лозаро-градинарство, ет. 1

*Работно време на кандидатстудентския офис в АУ в дните на записване:

от понеделник до петък – от 8,30 до 16,30 часа

събота – от 9,00 до 15,00 часа

Какво да нося:

1.) Диплома за завършено средно образование – оригинал (след проверка се връща на кандидата).

2.) Лична карта, която след проверка се връща на кандидата.

3.) Медицинско удостоверение от личен лекар.

4.) Четири снимки с формат за лични документи.

5.) Комплект документи за записване (по образец, закупуват се на място в АУ).

6.) Документ за платена такса за семестъра. Таксата може да бъде платена по един от следните начини: на касата на Аграрния университет – в брой или с карта чрез терминално устройство ПОС; с банков превод по сметка

IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00, BIC: UNCRBGSF

при банка УниКредит Булбанк, на основание за плащане – трите имена на студента и специалността.

От такса за обучение се освобождават: кръгли сираци; лица с трайни увреждания и с намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди; лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

7.) При записване студентите до 26-годишна възраст подават декларация за здравно осигуряване (по образец, предоставя се на място в АУ), която се представя в съответния деканат.

Неприсъствено записване

При невъзможност да посетите Аграрен университет, за да осъществите записването, след уговорка с експертите от университета (тел. 032-654-250), можете да изпратите по куриер необходимите документи, заедно с копие от нареждането за плащане на таксата по банков път.

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ!