Кандидатстудентска кампания 2019-2020 година

Кандидатстудентска кампания 2019-2020 година 10.06.2019

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кога:от 10.06 до 05.07.2019 г. включително
Къде:1./ в Кандидатстудентския офис на Аграрния университет – гр. Пловдив, бул. „Менделеев“ №12, Факултет по лозаро-градинарство, ет. 1 или
2./ в бюрата на ЦКПИ и НАПС в цялата страна. 

* Работно време на кандидатстудентския офис в АУ:
от понеделник до петък – от 8,30 до 16,30 часа
събота – от 9,00 до 15,00 часа
Какво да нося:1.) Заявление-декларация до Ректора на Аграрния университет (може да се попълни предварително или на място в АУ или съответното бюро за подаване на документи); 
Заявление-декларация до Ректора на АУ /DOC/
 2.)  Лична карта (след справка оригиналът се връща на кандидата);
 3.) Диплома за завършено средно образование – оригинал и копие (след справка оригиналът се връща);
 4.) Платена такса за участие в КСК – 2019. 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

Можете да кандидатствате с оценките от Държавните зрелостни изпити без да се явявате на кандидатстудентски изпит, ако дипломата Ви е издадена през 2008 г. или след това.

* Ако дипломата Ви за средно образование е издадена преди 2008 г. явяването на кандидатстудентски изпит е задължително.

* Ако дипломата Ви е издадена през 2008 г. или след това, но искате да повишите оценката, с която кандидатствате, можете да се явите на кандидатстудентски изпит.

За своите кандидат-студенти Аграрен университет организира следните изпити:

Дата Ден Изпит по Начален час
29.06.2019 г. събота Биология 8:00
29.06.2019 г. събота Български език /езикова култура/ 8:00
29.06.2019 г. събота География 8:00


КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

Кога:Обявяване на първото класиране до 10.07.2019 г.
Срок за записване след първото класиране – на 11, 12, 13.07.2019 г.
Заявяване на участие във второто класиране – на 11, 12, 13.07.2019 г.  
Обявяване на второто класиране до 15.07.2019 г.
Срок за записване след второто класиране – на 16 и 17.07.2019 г.
Заявяване на участие в третото класиране – на 16 и 17.07.2019 г.  

*Информация за следващи класирания и записвания, при наличие на свободни места, можете да получите на тел. 032/654-250 или да намерите на интернет-страницата на Аграрен университет.
Къде:в Кандидатстудентския офис на Аграрния университет – гр. Пловдив, бул. „Менделеев“ №12, Факултет по лозаро-градинарство, ет. 1

* Работно време на кандидатстудентския офис в АУ в дните на записване:

от понеделник до петък – от 8,30 до 16,30 часа
събота – от 9,00 до 15,00 часа
Какво да нося:1.) Диплома за завършено средно образование – оригинал (след проверка се връща на кандидата).
2.) Лична карта, която след проверка се връща на кандидата.
3.) Медицинско удостоверение от личен лекар.
4.) Четири снимки с формат за лични документи.
5.) Комплект документи за записване (по образец, закупуват се на място в АУ).
6.) Документ за платена такса за семестъра.
Таксата може да бъде платена по един от следните начини: на касата на Аграрния университет – в брой или с карта чрез терминално устройство ПОС; с банков превод по сметка IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00, BIC: UNCRBGSF при банка УниКредит Булбанк, на основание за плащане – трите имена на студента и специалността.

От такса за обучение се освобождават
: кръгли сираци; лица с трайни увреждания и с намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди; лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

7.) При записване студентите до 26-годишна възраст подават декларация за здравно осигуряване (по образец, предоставя се на място в АУ), която се представя в съответния деканат.