ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ 10.06.2019

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ
НА ЛИЦА, ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ ОБУЧАВАТ В УНИВЕРСИТЕТА,
НО ПРОПУСНАЛИ СРОКОВЕТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ,
ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ.


ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кога: Всеки работен ден
Къде: в Кандидатстудентския офис на Аграрния университет – гр. Пловдив, бул. „Менделеев“ №12, Факултет по лозаро-градинарство, ет. 1, тел: 032 654 250.

* Работно време на кандидатстудентския офис в АУ:
от понеделник до петък – от 8,30 до 14,00 часа
Какво да нося: 1/ Заявление-декларация до Ректора на Аграрния университет (може да се попълни предварително или на място в АУ или съответното бюро за подаване на документи);

Заявление-декларация до Ректора на АУ /DOC/

2/ Лична карта (след справка оригиналът се връща на кандидата);
3/ Диплома за завършено средно образование – оригинал и копие (след справка оригиналът се връща); 
4/ Платена такса за участие в КСК – 2019. 


КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

* Можете да кандидатствате с оценките от Държавните зрелостни изпити без да се явявате на кандидатстудентски изпит, ако дипломата Ви е издадена през 2008 г. или след това.
* Ако дипломата Ви за средно образование е издадена преди 2008 г. явяването на кандидатстудентски изпит е задължително.
* Ако дипломата Ви е издадена през 2008 г. или след това, но искате да повишите оценката, с която кандидатствате, можете да се явите на кандидатстудентски изпит.


За своите кандидат-студенти Аграрен университет организира следните изпити:

 Допълнителна изпитна сесия
 Дата Ден  Изпит по   Начален час 
 27.07.2019 г.  събота  Биология  8:00
27.07.2019 г. събота Български език (езикова култура)  8:00
27.07.2019 г. събота География 8:00


КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

Кога: Обявяване на второто класиране – до 15.07.2019 г. 
Срок за записване след второто класиране – на 16 и 17.07.2019 г. 
Заявяване на участие в третото класиране – на 16 и 17.07.2019 г. 


* Информация за следващи класирания и записвания, при наличие на свободни места, можете да получите на тел. 032/654-250.
Къде: в Кандидатстудентския офис на Аграрния университет – гр. Пловдив, бул. „Менделеев“ №12, Факултет по лозаро-градинарство, ет. 1

* Работно време на кандидатстудентския офис в АУ в дните на записване:
от понеделник до петък – от 8,30 до 14,00 часа

Какво да нося: 1.) Диплома за завършено средно образование – оригинал (след проверка се връща на кандидата). 
2.) Лична карта, която след проверка се връща на кандидата. 
3.) Медицинско удостоверение от личен лекар. 
4.) Четири снимки с формат за лични документи. 
5.) Комплект документи за записване (по образец, закупуват се на място в АУ). 
6.) Документ за платена такса за семестъра.
Таксата може да бъде платена по един от следните начини: на касата на Аграрния университет – в брой или с карта чрез терминално устройство ПОС; с банков превод по сметка  IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00, BIC: UNCRBGSF  при банка УниКредит Булбанк, на основание за плащане – трите имена на студента и специалността.
От такса за обучение се освобождават: кръгли сираци; лица с трайни увреждания и с намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди; лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.
 
7.) При записване студентите до 26-годишна възраст подават декларация за здравно осигуряване (по образец, предоставя се на място в АУ), която се представя в съответния деканат.