Китайски преподаватели и студенти от университета Джао Тонг в Шанхай посетиха АУ

Китайски преподаватели и студенти от университета Джао Тонг в Шанхай посетиха АУ 03.08.2018

На 31 Юли 2018 Аграрния университет в Пловдив беше посетен от група  китайски преподаватели и студенти от различни специалности  на университета Джао Тонг в Шанхай. 

Визитата е във връзка с изпълнение на проект „ Bulgarian center technological cooperation and technique transfer”, в който Аграрният Университет е участник.  Делегацията водена от професор Че се срещнаха с ръководството на университета проф. д-р Христина Янчева, доц. д-р Светла Янчева, която е ръководител на проекта от българска страна, и с участниците в проекта доц. д-р Любка Колева и ас. д-р Аделина Харизанова.  Бяха обсъдени работни планове и задачи, както и тематиката на следващия съвместен симпозиум, който ще се проведе в Шанхай през Октомври 2018. 

След официалната част, гостите  посетиха  полетата на Аграрния университет, запознаха се с дейностите на Центъра  за интегрирано управление на болестите по растенията и Агроекологичния  център. Еднодневният семинар завърши с посещение на  Учебно-опитната винарска изба.