Класиране

Класиране 19.08.2021

КЛАСИРАНЕ

Необходими документи при настаняване в общежитие:

  1. Жълто уверение за заплатен зимен семестър, на учебната 2021/2022 год. (Закупува се от книжарницата в университета и се попълва от съответния деканат)
  2. Три снимки за документи на студента
  3. Настанителната заповед (от кабинета на Студентски Съвет при АУ- Пловдив – Лозаро-градинарски факултет, ет.1, каб.№128)
  4. Адресна регистрация (прави се СЛЕД взимане на настанителната заповед, в община Тракия)
  5. Сума от 185лв.

Класирането е обявено с инициали на имената на студента, факултетен номер, курс и номер на студентско общежитие!

Работно време на кабинета на Студентски съвет:
08:00 ч. – 15:00 ч.