Класиране на кандидат-студенти за ОКС "магистър

Класиране на кандидат-студенти за ОКС "магистър 20.05.2020

Уважаеми кандидат-студенти,

в таблицата по-долу можете да се запознаете с класирането за ОКС "Магистър", втори прием за учебната 2019/2020 г., платено обучение, което е направено по входящия номер на подаваните от Вас документи за кандидатстване.
С оглед на извънредната обстановка, Аграрен университет - Пловдив Ви призовава, в случай, че искате да се запишете за обучение в магистърския курс, в който сте класирани, да спазите следния ред:

1. Заплащане на такса за І-ви семестър по банков път в срок до 29.05.2020 г. вкл.
Моля да превеждате таксата на следната сметка:

Титуляр: АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк

Моля в основанието за плащане да впишете:
Такса 1 сем., МК (съкратено името на магистърския курс, съответно ФМС за студентите, класирани в магистърски курс Финансов мениджмънт и счетоводство, и АМ за студентите, класирани в магистърски курс Аграрен маркетинг)
Вашите име и фамилия

Размер на таксата за първи семестър: 729,00 лв. (еднаква и за двата магистърски курса)
 
2. Изпращане на уведомителен имейл на електронен адрес apply@au-plodiv.bg, на който в свободен текст ни информирате, че ще се запишете в съответния магистърски курс, като прикачите копие от направеното по банков път плащане на таксата за първи семестър

3. След 14.06.2020 г., ако няма промяна в разпоредбите по отношение на извънредната епидемиологична обстановка, ще бъдете поканени по график да дойдете в АУ и на място да оформите останалите документи по записването (необходимо е да носите 3 снимки формат 3,5/4,5 см., както и да имате готовност за закупуване на място на комплект документи за записване на новоприети студенти на стойност 5,50 лв.)

4. Начало на учебните занятия - 01.06.2020 г. в електронна среда по график, който заедно с паролите за достъп ще получите на електронната си поща на 29.05.2020 г. 

КЛАСИРАНЕ