Класиране на участиците в конкурс по национална програма "Млади учени и постдокторанти"

Класиране на участиците в конкурс по национална програма "Млади учени и постдокторанти" 06.03.2020

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО
Постдокторанти:
1. гл. ас. д-р Мариан Янев - финансиране за период от 6 месеца;
2. гл. ас. д-р Мая Попова - финансиране за период от 6 месеца.

Млади учени:
1. гл. ас. д-р Нешо Нешев - финансиране за период от 9 месеца;
2. гл. ас. д-р Светослав Карамфилов - финансиране за период от 9 месеца;
3. ас. д-р Румяна Георгиева - финансиране за период от 9 месеца.

ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРО-ГРАДИНАРСТВО
Постдокторанти:
1. гл. ас. д-р Вера Арнаудова - финансиране за период от 7 месеца.

Млади учени:
Няма класиран, поради липса на кандидати.

ФАКУЛТЕТ ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И АГРОЕКОЛОГИЯ
Постдокторанти:
1. гл. ас. д-р Мария Чунчукова - финансиране за период от 6 месеца;
2. гл. ас. д-р Павлин Василев  - финансиране за период от 6 месеца.

Млади учени:
Няма класиран, поради липса на кандидати.

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА
Постдокторанти:
1. гл. ас. д-р Димитър Разпопов - финансиране за период от 8 месеца.

Млади учени:
Няма класиран, поради липса на кандидати.