Класиране общежития

Класиране общежития 04.09.2020

Работно време на кабинета на Студентски съвет:

07:00 ч. – 14:00 ч.

Необходими документи при настаняване в общежитие:

1. Жълто уверение за заплатен зимен семестър, на учебната 2020/2021год. Закупува се  от книжарницата до университета и се заверява от съответния деканат
2. Три снимки за документи на студента
3. Настанителната заповед - от кабинета на Студентски Съвет при АУ- Пловдив – Лозаро-градинарски факултет, ет.1, каб.№128
4. Адресна регистрация - прави се СЛЕД взимане на настанителната заповед, в община Тракия

Класирането е обявено с инициали на имената на студента, факултетен номер, курс и номер на студентско общежитие!

Поради епидемиологичната обстановка настаняването ще се извърши в периода 08-14.09., както следва:

08.09.2020г. - 2-3 курс

09.09.2020г. - 2-3 курс

10.09.2020г. - 1 курс

11.09.2020г. - 1 курс

14.09.2020г. - 4 курс