Конкурс за избор на име и лого на Ботаническата градина в гр. Пловдив

Конкурс за избор на име и лого на Ботаническата градина в гр. Пловдив 16.10.2018

Аграрен университет – Пловдив  и Speedflow Bulgaria организират конкурс за избор на име и лого на  Университетската ботаническа градина в Пловдив.

За Ботаническата градина
Ботаническата градина в Пловдив е основана през 1950 г. върху участък от 250 декара. Тя е третата ботаническата градина в България и първата такава извън столицата.  През годините площта й е редуцирана до 113,504 декара, а развиването на научна дейност, както и поддръжката на парка са преустановени. В момента територията е изключително занемарена и избуяла, въпреки че там все още растат редки растителни видове. 

През годините са организирани няколко акции по възстановяването на Ботаническата градина, но без успех. До 2017 година! Когато благодарение на съвместните усилия на Аграрния университет, Община Пловдив, район „Тракия”, Speedflow Bulgaria и десетки будни граждани се сформира Инициативният комитет по възстановяване на Ботаническата градина. От тогава насам са организирани над 15 почистващи акции, зелени инициативи за малки и големи, конкурс за най-добра детска рисунка на тема „Моята ботаническа градина“. 

Желанието на жителите на Пловдив отново да имат ботаническа градина не спира. Съвместните усилия на всички участници довеждат до редица позитивни резултати:

 • Разчистена е площ от над 1500 кв.м.
 • Изхвърлени са стотици торби с боклук
 • Засадена е градина с над 1000 минзухара
 • Изградени са 30 къщички за птици
 • Разрушени са незакони постройки
 • Стартира обществена поръчка за изграждане на ограда. 

И така, година по-късно, нашият екип смята, че е време мястото, в което всички виждаме толкова много потенциал, да получи свое име и лого.

Цели на конкурса 
С организирането на конкурса искаме да привлечем още повече съмишленици към тази благородна кауза, както и активни поддръжници, любители и защитници на природата, приятели, дарители, партньори, специалисти и др., с които заедно да осъществим цялостния проект по възстановяването на Ботаническата градина. Искаме след време тя да се превърне в един разпознаваем природен парк и да получи по-голяма популярност в страната и чужбина. 

Изисквания за името и логото
И името, и логото трябва да предават правилните послания и да предизвикват точните асоциации и емоции, обвързани с една ботаническа градина и със съхранението на флората в България и по света. Трябва да бъдат позитивни, атрактивни и да показват любовта към природата като цяло.

Дизайнът на логото трябва да е авторски, да не прилича или копира друго съществуващо лого. Да не съдържа елементи и отличителни знаци на автора. То трябва много добре да отговаря на концепцията на Ботаническата градина и да осигурява необходимата разпознаваемост. 

Името не трябва да бъде патентовано. Препоръчително е да се разработи авторски шрифт или пък да се използва такъв, който не е защитен с авторски права. 

Оставяме на автора сам да прецени дали да включи името към дизайна на логото или не. 

Регламент за участие 
В конкурса могат да участват както български, така и чуждестранни творци. Авторите могат да се включат самостоятелно или като колектив. Няма възрастови ограничения. Всеки участник има право да изпрати не повече от три концепции.  

Срокове
Начало на конкурса:  01.10.2018 г.
Край на конкурса: 10.12.2018 г.
Избор на победител: средата на м. декември 2018 г.

Какво трябва да включва кандидатурата

 • Цветна и монохромна версия на творбата, позитив и негатив в .jpg формат (1500х1500)
 • Вариант с изписване на кирилица и латиница
 • До една страница защита на идеите, заложени в предложението
 • Бранд бук в pdf формат
 • Представяне върху различни бранд материали
 • Кратко резюме на автора
 • Име, фамилия, телефон и имейл на автора

Очакваме вашите кандидатури на email: garden@speedflow.bg  до 10 декември 2018 г.

Избор на победител
Чрез публично гласуване ще бъдат избрани десетте най-добри творчески предложения, които ще преминат към финалния етап на конкурса. Победителят ще бъде избран от независимо жури в състав от организаторите на конкурса.  

Награда
Победителят в конкурса ще получи парично възнаграждение от 1000 лева. 

Авторски права
Победителят се съгласява да предостави своята творба и работния си файл на Ботаническата градина, прехвърляйки всички авторски права на Аграрен Университет – Пловдив.