Конкурс за стипендианти в област „Туризъм“

Конкурс за стипендианти в област „Туризъм“ 04.02.2020

Стипендиантската програма насърчава и подпомага българските студенти, обучаващи се в специалности от професионално направление „Туризъм“, които са постигнали отлични резултати в обучението, участват активно в стажове, проекти и допълнителни форми на обучение, с което се изграждат като бъдещи специалисти в областта на туризма, ангажирани да се работят по специалността в България не по-малко от три години.

За стипендии по стипендиантска програма имат право да кандидатстват:

- студенти в специалности от професионално направление „Туризъм”, 

- български граждани

- редовна форма на обучение – степен професионален бакалавър, бакалавър и магистър във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.

Започна приемът на документи по стипендиантска програма "Туризъм", която ще подпомогне висшето образование на двама студенти през летния семестър на учебната 2019/2020 година. Програмата се осъществява със съдействието на „Холдинг Варна” АД от Фондация "Св. Св. Константин и Елена".

Краен срок за прием на документи: 28 февруари 2020 г.

Размер на 1 стипендия: 1500 лв., разпределена на 5 равни месечни суми по 300 лв.

За повече информация, натисни тук.