Конкурс за стипендии на Ромския образователен фонд

Конкурс за стипендии на Ромския образователен фонд 20.05.2020

Ромският образователен фонд обявява своя ежегоден конкурс за стипендии на база академични постижения за студенти от ромски произход за академичната 2019-2020 г.

Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма. 

Крайният срок за кандидатстване за студентите и кандидат-студентите от България е 15-ти юни 2020 г.

Насоките за кандидатстване по програма Стипендии за студенти от ромски произход (РМУСП) са налични тук

За допълнителна информация:
Орлин Орлинов
Национален Координатор за България
Ромски образователен фонд/Стипендиантски програми - Унгария
orlin.orlinov@romaeducationfund.org 
http://www.romaeducationfund.o... 
офис: Институт “Отворено общество”
София 1000, ул. “Солунска” 56
тел. 02/930 66 25
моб. 0999 02 02 34