Лебозол България ООД търси да назначи агроном за области Бургас и Ямбол

Лебозол България ООД търси да назначи агроном за области Бургас и Ямбол 17.10.2019

Фирма Лебозол България ООД търси да назначи АГРОНОМ - консултации и продажби за области Бургас и Ямбол

 • Консултира земеделски производители, съставя технологии за листно третиране на култури с продуктите на  Лебозол България ООД;
 • Промотира и разпространява информация за продуктите, предлагани от Лебозол България ООД;
 • Организира публични мероприятия, срещи, презентации, представяне на международни изложения. Представлява дейността на фирмата на събития организирани от отдел „Маркетинг“;
 • Поддържа база данни с всички контакти на клиенти, при които са проведени разговори и изведени опитни полета, както и поддръжка регистър на всички посетени от него земеделски производители и организации занимаващи се с разпространението на торове;
 • Изготвя схеми за опитни полета при различни земеделски производители с продуктите на Лебозол България ООД, проследява цялостно процеса по протичане на опита и поддържа връзка с фирмите партньори на конкретното опитно поле; Присъства на сеитба, пръскания и други мероприятия, свързани с изпитването.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование, професионална квалификация „Агроном“ – образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;
 • Професионален опит в областта – не задължителен;
 • Много добри компютърни умения - познания по MS Office /MS Word, MS Excel, MS Power Point/;
 • Владеене на чужд език – предимство;
 • Свидетелство за правоуправление на МПС и възможност за интензивни пътувания;
 • Умения за работа в динамична среда;
 • Мотивирана личност с желание за работа в екип и стремеж към постоянно усъвършенстване;
 • Проява на инициативност и самостоятелност.

Какво можете да очаквате: 

 • Работа във фирма европейски лидер в листното хранене на растенията;
 • Трудов договор;
 • Отлично възнаграждение и пакет от допълнителни социални придобивки;
 • Работа в екип в рамките на ясна структура на отговорностите;

Ако желаете да станете част от нашия екип, изпратете ни следните документи на e-mail: office@lebosol.bg:

 1. Професионална автобиография
 2. Копие от диплом и приложения за завършено висше образование
 3. Други документи за допълнителни квалификации

Моля изпращайте вашите документи не по-късно от 31.12.2019 г.
Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.