Международен магистърски курс по почвознание и минерално хранене на растенията

Международен магистърски курс по почвознание и минерално хранене на растенията 03.01.2020

Ръководството на Аграрен Университет-Пловдив обявява прием на документи за участие в международен магистърски курс по почвознание (The Erasmus Mundus Master in Soil Science - emiSS):

Магистърският курс  е част от проект по програма Еразъм+. Обучението  ще се провежда на английски език в петте университета партньори по проекта: Ondokuz Mayıs University (OMU) Турция, University of Agriculture in Krakow (UAK) Полша, Agricultural University (AU) България, Southern Federal University (SFedU) Русия, Jordan University of Science and Technology (JUST) Йордания. Редовна форма, продължителност – две години.

Повече подробности за магистърския курс на страницата на проекта: http://emissmaster.omu.edu.tr/... 
Най-добрите кандидати  ще получат пълно финансиране за периода на обучение от програма Еразъм+.
Необходими документи за кандидатстване: http://emissmaster.omu.edu.tr/... 
Срок за подаване на документите: 26.12.2019 (00:00 CET) – 26.03 2020(23:59 CET)
Кандидатстването е  online: http://emissmaster.omu.edu.tr/...