Международна научна конференция на тема „Дигитални трансформации, медии и обществено включване“

Международна научна конференция на тема „Дигитални трансформации, медии и обществено включване“ 11.03.2020

Ще се проведе на 5 и 6 юни 2020 г. и е посветена на икономическите, регулационни, технологични и обществени аспекти и настъпващите иновации, резолиращи от дигиталната трансформация.

Конференцията ще представи работата и резултатите от проект „Българският език в социалните медии“ по Фонд „Научни изследвания“ и е със специалното участие на партньорите на БСУ от Руска Федерация, Естония, Португалия, Полша, Нидерландия, Великобритания, Словакия, Германия, Черна гора и др. В рамките на конференцията ще се представи инициативата за създаване на “Югоизточен дигитален иновационен хъб” по новата програма на Европейската комисия „Дигитална Европа“. Ще се проведе среща на ръководството на Акцията по програма КОСТ на ЕС „Мултидисциплинарните иновации за обществена промяна“.

Тематични направления:

 • Българският език в социалните медии
 • Иновациите и инвестициите в кръговата икономика
 • Предизвикателствата пред инфраструктурното и регионално развитие в резултат на дигиталната трансформация
 • Мултидисциплинарните иновации и мястото на обществото към триадата бизнес-академия-власт
 • Решения в психологията и педагогиката стимулирани от дигитализацията на средата
 • Правни и административни аспекти свързани с дигитализацията и регулациите
 • Технически и транспортни решения за дигиталната трансформация
 • Информационните технологии в съвременния дигитален свят

Работни езици на конференцията: български, английски и руски.

Важни срокове:

 • Регистрация за участие и анотация (при участие с доклад или казус) – 20 март 2020 г.
 • Заплащане на такса при ранно записване – 5 април 2020 г.
 • Заплащане на такса при късно записване – 15 май 2020 г.
 • Изпращане на доклада във вида за публикуване – 25 май 2020 г.

За повече информация, натиснете тук.