Министърът на образованието и науката посети Аграрен университет – Пловдив

Министърът на образованието и науката посети Аграрен университет – Пловдив 16.03.2023

На 16 март 2023 г Министърът на образованието и науката проф. д-р Сашо Пенов посети Аграрен университет – Пловдив.

Ректорът проф. д-р Христина Янчева представи структурата и дейността на АУ като подчерта важната роля на университета в обучението на специалисти в областта на земеделието, защитата на околната среда, развитието на регионите, аграрния бизнес и туризъм. 


Срещата продължи с дискусия по актуални за българското висше образование теми като реформи, цифровизация, подобряване качеството на обучение. 

Диалогът между Министерството на образованието и науката и Аграрен университет - Пловдив е от съществено значение за подобряване качеството на образователните услуги и насърчаване на научните изследвания в областта на земеделието и околната среда.