Настанителна кампания за учебната 2024-2025 г.

Настанителна кампания за учебната 2024-2025 г. 04.07.2024

I.СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

(за студенти от I-ви до IV-ти курс, магистри и докторанти)
От 08.07.2024 г.  до 26.07.2024 г. вкл.

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление-декларация, с успех заверен от съответния деканат за учебната 2023-2024 г. (зимен + летен семестър) и невзети изпити за целия период на обучение.
 2. Уверение, заверено от съответния деканат за записан зимен семестър на 2024-2025 г.
  (Уверението се представя при настаняване в общежитие)

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ  I-IV КУРС:

 • Студентите от първи курс нанасят бала (с който са приети в АУ-Пловдив) в заявление-декларацията.
 • Студентите платено обучение също имат право да кандидатстват за общежитие, като ще бъдат класирани и настанени след студентите, които са държавна поръчка и ще са на несубсидиран наем.

Студентите, държавна поръчка, без невзети изпити за целия период на обучение са с предимство при настаняването! 

ВАЖНО: БЕЗ КЛАСИРАНЕ се настаняват студенти представили следните документи: 

 • КОПИЕ от смъртният акт на починал/и родител/и. 
 • Решение от ТЕЛК, удостоверяващо нетрудоспособност мин. 70%.
 • Протокол за награда/участие в Националното състезание „Млад фермер” (само за студенти от I-ви курс). 

Може да заявите желанието си за стая и/или съквартирант–изписано собственоръчно върху заявление-декларацията.
Всички първокурсници ще бъдат настанени в общежитие!

III. МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

В кабинет №128 на Студентски съвет до кандидат-студентски офис на Аграрен университет– Пловдив, Факултет по Лозаро – градинарство.

РАБОТНО ВРЕМЕ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ:
9:00 – 15:00 часа
(Понеделник - Петък)

Документи могат да бъдат изпратени и по пощенски път или куриер на следния адрес:
гр. Пловдив – ПК 4000
Аграрен университет – Пловдив
Бул. Менделеев 12
За Студентски съвет

IV.КЛАСИРАНЕ

 1. Класирането се извършва на база успех и брой невзети изпити.
 2. Класирането се обявява на сайта на Аграрен университет Пловдив – www.au-plovdiv.bg  и/или сайта на Студентски съвет при АУ-Пловдив – https://austudents.eu/accomoda... –   от 05.08 до 08.08.2024 г.
 3. Настаняване по следният график:
 • Студенти III-ти и IV-ти курс, докторанти и пребиваващи през летния период студенти – 02.09.2024 г.
 • Студенти II-ри и IV-ти курс – 03.09.2024 г.
 • Студенти  I-ви курс – 04.09. 2024 г. и 05.09.2023 г.

При обявяването на класирането, студентите ще бъдат разпределени в списъци по отделните дни за настаняване в съответното общежитие.

Студентите, които кандидатстват за общежитие за учебната 2024-2025г. ще бъдат настанявани в студентско общежитие Чайка 3!

РАБОТНО ВРЕМЕ ПРИ НАСТАНЯВАНЕТО - 8:00 – 15:00 часа В КАБИНЕТ №128  НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ (с/у деканат на Лозаро-градинарски факултет)

Важно:

 1. При невъзможност да се явите на посочените дати изпратете ваш представител.
 2. При неявяване на определените дати за настаняване - СТУДЕНТЪТ  ГУБИ МЯСТОТО СИ! 
 3. Студенти, които имат съставени протоколи за нарушение на правилника за ползване на студентско общежитие няма да бъдат класирани в съответното общежитие.
 4. Ще бъдат изискани протоколи от „ССО“ ЕАД за направени проверки и нарушения.

Телефон за връзка: 0893320438 

9:00ч. –15:00ч.
 (Понеделник - Петък)