Настанителна кампания 2020-2021г.

Настанителна кампания 2020-2021г. 07.07.2020

I.СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  (за студенти от I-ви до IV-ти курс,  магистри и докторанти)  

От 6.07.2020г. до 21.08.2020г. вкл.

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление-декларация, с успех от зимен семестър на учебната 2019-2020г. и невзети изпити за целият период на обучение.
2. Уверение, заверено от съответния деканат за записан зимен семестър на 2020-2021г
( уверението се представя при настаняване в общежитие )

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ  I-IV КУРС:

  • При кандидатстване е необходимо да се сканират/снимат заявление-декларация, студентска книжка ( за целият период на обучение ), документи, необходими за кандидатстване без класиране (при наличие)! 
  • Студентите от първи курс нанасят бала от дипломите си в заявление-декларацията.
  • Студентите платено обучение също имат право да кандидатстват за общежитие, като техния наем няма да бъде субсидиран.

Студентите, държавна поръчка, без невзети изпити за целият период на обучение са с предимство при настаняването! 

ВАЖНО: БЕЗ КЛАСИРАНЕ се настаняват студенти представили следните документи: 

- КОПИЕ от смъртният акт на починал/и родител/и. 

- Решение от ТЕЛК, удостоверяващо нетрудоспособност мин. 70%.
 
- Протокол за награда/участие в Националното състезание „Млад фермер” (само за студенти от I-ви курс). 

Може да заявите желанието си съответно за общежитие, стая или съквартирант – изписано собственоръчно върху заявление-декларацията.

Всички първокурсници ще бъдат настанени в общежитие!

III. МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Поради епидемиологичната обстановка документите за общежитие ще се приемат онлайн на имейл:

dormitory@au-plovdiv.bg

IV.КЛАСИРАНЕ 

1. Класирането се извършва на база успех и брой невзети изпити.
2. Обявяване на класирането в сайта на Аграрен университет Пловдив -  www.au-plovdiv.bg  -   от 01 до 04.09.2020г.
3. Настаняване  по следният график:
 Студенти IV-ти курс, докторанти и пребиваващи през летния период студенти                 -      14.09.2020г.
 Студенти III-ти курс          -      08.09.2020г.
 Студенти II-ри курс           -      08.09.2020г. 
 Студенти  I-ви курс            -      09, 10 и 11 .09.2020г.   

РАБОТНО ВРЕМЕ ПРИ НАСТАНЯВАНЕТО – 8:00 – 15:00 часа
         В КАБИНЕТ НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ 
       (с/у деканат на Лозаро-градинарски факултет)

Контакти:

0895223357 - Сияна Петкова 

0878158515 – Кристияна Зевгелиева

   
Важно: 

1. ПРИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ЯВИТЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ ДАТИ ИЗПРАТЕТЕ ВАШ ПРЕДСТАВИТЕЛ!
2. При неявяване на  обявените дати за настаняване СТУДЕНТЪТ  ГУБИ МЯСТОТО  СИ. 
3. СТУДЕНТИ, КОИТО ИМАТ НАКАЗАНИЯ С ПОСЛЕДНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА СЪОТВЕТНОТО ОБЩЕЖИТИЕ!
4. ПРОТОКОЛИ ЩЕ БЪДАТ ИЗИСКАНИ ОТ ССО ЗА НАПРАВЕНИ ПРОВЕРКИ И НАРУШЕНИЯ.

Христо Козаров
                                                            Председател на СС при АУ-Пловдив