Научна конференция на тема: РОЛЯТА НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Научна конференция на тема: РОЛЯТА НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 06.03.2020

Катедра „Икономика” при Аграрен университет – Пловдив 

Катедра „Индустриален мениджмънт“, при ТУ-София, филиал Пловдив 
и 
Фондация „Земята – източник на доходи” 

най-учтиво Ви канят да участвате научна конференция на тема: 
РОЛЯТА НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 1. Земеделие
 2. Семеен бизнес
 3. Селски райони
 4. Устойчиво развитие

Работните езици на конференцията са български и английски.

Такса за участие: 50 лв.

Таксата включва:
 пакет материали за конференцията;
 публикуване на докладите.
Краен срок за плащане на таксата за участие: 20.03.2020 г.

 • Краен срок за подаване на заявка за доклад:
  10 март 2020 г.
 • Краен срок за потвърждение на заявката:
  16 март 2020 г.
 • Краен срок за подаване на докладите:
  30 април 2020 г. 

на адрес: krumhristov@abv.bgrosicab_uzunova@abv.bgmariyana.shishkova@gmail.com

За повече информация, натиснете тук.