НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС”

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 28.02.2020

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Храни. Хранене. Технологии за производство на храни и напитки. Кетъринг. Туризъм;
2. Машиностроителни технологии, машини, инструменти, материали. Машини и апарати за ХВП;
3. Уредостроене. Мехатроника; 
4. Транспорт. Транспортни машини;
5. Предприемачество и бизнес;
6. Земеделие;
7. Автоматика и информационни технологии;
8. Електротехника и електроника;
9. Енергетика.

ВАЖНИ СРОКОВЕ
15.04.2020 г. Изпращане на заявките за участие
15.05.2020 г. Изпращане на докладите и заплащане на таксите за правоучастие.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ
български, английски, руски

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ
- за един доклад - 30 (42*) лева;
- за презентация на фирма – 100 (120*) лева.
*- при заплащане след посочения срок.

За повече информация, моля натиснете тук.