​Наши студенти на стаж в „Евро Ферт“ АД

​Наши студенти на стаж в „Евро Ферт“ АД 10.08.2020

Приключи конкурсът в подкрепа на аграрното образование, който „Евро Ферт“ АД организира за трети път, като през настоящата година бе посветен на 75-я юбилей на Аграрния университет – Пловдив.

В надпреварата имаха възможност да участват студенти, обучаващи се в ОКС „бакалавър“ и „магистър“. Възпитаниците трябваше да пишат по две теми: „Сравнителни характеристики на амониевия нитрат с останалите азотни торове“ и ,,Смесени NP и NPK торове – пълноценен източник на хранителни елементи“. Въпреки усложнената епидемиологична обстановка в страната журито с участие на представители на „Евро Ферт“ АД и преподаватели от АУ излъчи победителите в конкурса. Разработките на Иван Грудев и Маргарит Пондев от специалност „Агрономство“ /Полевъдство/ бяха отличени като най-добри. Наградата за победителите е едномесечен платен стаж в „Евро Ферт“ АД, който ще започне през м. август. По време на престоя си в компанията стажантите ще имат възможност да се запознаят с производствения процес на инсталациите за амониев нитрат, смесени торове и др., които функционират на територията на торовия производител „Неохим“ АД.