На вниманието на преподавателите

На вниманието на преподавателите 27.03.2020

Ръководството на АУ моли всички преподаватели, които извеждат лекции по задължителни дисциплини през втори семестър, да си проверят служебните имейли във връзка със стартиране на електронно обучение.

При проблем се свържете с  Диана Кунчева - dianpi@au-plovdiv.bg.