На вниманието на студентите задочно обучение!

На вниманието на студентите задочно обучение! 18.12.2020


Поради епидемиологичната обстановка и в съответствие с препоръките на компетентните органи занятията в Аграрен университет -Пловдив със задочните студенти от ОКС „бакалавър“ ще започнат от 22.02.2021г и ще продължат до 14.03.2021г.

Подробна информация за графика на учебния процес може да намерите тук.

Желаем на всички весели празници и здраве!
от ръководството