По-добра наука за по-добро хуманно отношение към животните

По-добра наука за по-добро хуманно отношение към животните 06.11.2019

Първата научна конференция на Регионалния център за хуманно отношение към животните на Ветеринарната мрежа на Западните Балкани (RAWC – Regional Welfare Center of the Veterinary Network of Western Balkans), озаглавена "По-добра наука за по-добро благосъстояние на животните" ще се проведе в Солун, Гърция, 10-11 март 2020 г.

Акцентът на конференцията е върху темите, важни за региона на Югоизточна Европа със специално внимание към участието на млади изследователи, тъй като те ще играят важна роля в развитието на науката за хуманно отношение към животните.

Основните теми са следните:

  • Животни в общности (домашни любимци, бездомни животни, заден двор и традиционно земеделие, „Едно Здраве –„One Health")
  • Животни в производството на храни (в стопанството, транспорт, клане, ...)
  • Отношения между човека и животните (социално-икономически и етичен контекст, ...)
  • Животни и околна среда (зоопаркове, въздействие на климатичните промени, въздействие върху климата, опазване на местообитанията, управление на популациите от диви животни, екологично моделиране, „Едно благосъстояние – "One Welfare", ...)
  • Животни в областта на научните изследвания и образованието (3R, анализ на вредите / ползите, хуманно завършване, ...)

В Първата Балканска Конференция за благосъстоянието на животните са поканени изтъкнати европейски учени като основни говорители:

1. Доналд М. Брум - Обединеното кралство

2. Джеръми Маршант-Форде - Франция

3. Бирте Л. Нилсен - Дания

4. Ребека Гарсия Пинилос - Обединеното кралство

5. Мариана Вучинич - Сърбия;

Ранната регистрация приключва на 15 декември 2019 г.

За повече информация: conference2020.rawc.eu