Празник на факултета по лозаро-градинарство и Деня на лозаря – Трифон Зарезан

Празник на факултета по лозаро-градинарство и Деня на лозаря – Трифон Зарезан 17.02.2020

На 14.02.2020 г. сред лозовите масиви на Аграрен университет-Пловдив в с. Бресник, ръководството на висшето училище, представители на държавни, регионални и местни власти, на образованието и на бизнеса участваха в отбелязването на празника на Лозаро-градинарския факултет и Трифон Зарезан - Деня на лозаря. 

На събитието присъстваха: Мария Белова – Председател на Парламентар-ната комисия по земеделието и храните, Марияна Николова – Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика, Калин Костов – Съветник на министъра на образованието и науката, Петър Петров – Заместник-областен управител, Здавко Димитров – Кмет на община Пловдив, районни кметове и заместник-кметове, ректори на висши училища, бизнес партньори, ученици от ПГХТТ-Пловдив. 
Домакините и гостите отбелязаха 50-годишния юбилей на Експеримен-талната винарска изба на университета – единствена в България за микропроизводство с експериментален характер, в чиято енотека се съхранява колекция от вина от над 450 сорта грозде.

Студенти от АУ представиха символиката на празника Трифон Зарезан и разказаха за обичаите, някои от които са запазени и до днес.

Проф. д-р Христина Янчева, Ректор на Аграрен университет – Пловдив, поздрави най-сърдечно гостите и обяви, че тази година университетът ще отбележи 75-годишния юбилей от създаването си. Верен на традициите си, днес той е модерен национален и европейски образователен, научно-изследователски и внедрителски център, интегриран в европейското образователно пространство, със значителен принос за устойчивия и интелигентен растеж на аграрния сектор, туристическия бизнес и развитието на регионите. Ръководството на факултета, преподавателите и студентите имат повод да се гордеят заслужено с постигнати успехи и получени престижни награди и отличия през последната година.

1.png#asset:7111


Проф. Янчева изказа специални благодарности на партньорите от аграрния бизнес, с които екипът работи заедно за подобряване качеството на обучението и изследователската дейност, осигуряват стажантски и работни места и които присъстват на събитието.
На всички присъстващи проф. Янчева пожела здраве, бодро настроение и бъдещи успехи и ги благослови: "Хайде, нека е берекет! Да прелива през праговете!"

Г-жа Марияна Николова, вицепремиер на Република България, пожела здраве, берекет и богата реколта и сподели, че според нея област Пловдив е една от най-красивите в България. Г-жа Николова отбеляза, че земеделието е структуроопределящ отрасъл на българската икономика и българското правителство изключително много държи на развитието на сектора и на винопроизводството, като полага значителни усилия и за повишаване на квотите за износ. Вицепремиерът пожела предстоящата година да бъде ползотворна и много плодородна.

2.png#asset:7112


И както повелява християнската традиция, беше отслужен водосвет от отец Мирослав.

Гл. ас. д-р Боян Сталев короняса новия Цар на лозята – инженер-технолог Ламбрин Топузлиев, който заедно с гостите и колегите участваха в ритуала по зарязване на лозята и благословиха следващата реколта.

4.png#asset:7114


След празничната фолклорна програма на танцовия състав „Тракийска младост“ при АУ и хорото за ритуално обиграване на лозята за берекет и за здравето на стопаните, гостите дегустираха уникалните бутикови вина на Аграрния университет.

3.png#asset:7113


Поздравителни адреси изпратиха: 
- Г-жа Десислава Танева, Министър на земеделието, храните и горите;
- Председателят на Студентски съвет при Бургаски свободен университет;
- Председателят на Студентски съвет при УХТ-Пловдив.