Предложения за стаж/работа

Индивидуални научни съветници на ЕОБХ - Individual Scientific Advisors (ISA)

Индивидуални научни съветници на ЕОБХ - Individual Scientific Advisors (ISA)

Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) въвежда нов подход при работа си с държавите членки, чрез създаването на база данни с индивидуални научни съветници (Individual Scientific Advisors - ISA), които да подпомагат ЕОБХ в подготвителната работа при изготвяне на научни становища и в дейностите по комуникация на риска.

„ЕМ ДЖЕЙ ДЕРИЗ“  ЕООД търси да назначи лаборант, физикохимичен анализ за базата в гр. Карлово.

„ЕМ ДЖЕЙ ДЕРИЗ“ ЕООД търси да назначи лаборант, физикохимичен анализ за базата в гр. Карлово.

„ЕМ ДЖЕЙ ДЕРИЗ“  ЕООД  , производител на висококачествени сирена, с дейност ориентирана главно за износ, търси за младият си и динамичен екип  лаборант, физикохимичен анализ, който/ято да се присъедини към екипа ни в град Карлово.

Институт по земеделие Карнобат обвява конкурс за прием на докторанти през учебната 2023/2024 г.

Институт по земеделие Карнобат обвява конкурс за прием на докторанти през учебната 2023/2024 г.

Институт по земеделие - Карнобат обявява конкурс за прием на докторанти по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“ в професионално направление 6.1 Растениевъдство –  2 бр. задочна форма на обучение за учебната 2023/2024 г. 

Институт по земеделие Карнобат търси агроном

Институт по земеделие Карнобат търси агроном

Институт по земеделие - Карнобат търси агроном за длъжността “асистент”. Задължително е кандидатът да има образователно-квалификационна степен “магистър”. 

Стаж и работни позиции във винарска изба Джинвира

Стаж и работни позиции във винарска изба Джинвира

Винарска изба Джинвира и лозовото стопанство към нея, търси да назначи добре мотивирани студенти, които имат желание да работят и да се развиват в сферата на лозарството и винарството! 

Без изисквания за специалност и курс на обучение.

Космосерт услуги за сертифициране - клон КЧТ обявява свободна позиция за одитор за сертифициране на биологични продукти

Космосерт услуги за сертифициране - клон КЧТ обявява свободна позиция за одитор за сертифициране на биологични продукти

COSMOCERT е контролен орган за инспекция и сертификация, основан през 2013 г. и член на FoodChain ID от 2022 г., с цел предоставяне на иновативни услуги с най-високо качество в областта на сертифицирането на биологични продукти.