Предложения за стаж/работа

Държавно предприятие „Научно –производствен център“, обявява свободна работна позиция

Държавно предприятие „Научно –производствен център“, обявява свободна работна позиция

Държавно предприятие „Научно –производствен център“, обявява свободна работна позиция за длъжност Директор на Специализирано поделение „ Опитна станция по кайсията и земеделие Силистра“.

Институт по земеделие – Карнобат търси да назначи “асистент” в научна специалност “Селекция и семепроизводство на културните растения”.

Институт по земеделие – Карнобат търси да назначи “асистент” в научна специалност “Селекция и семепроизводство на културните растения”.

Задължително е кандидатът да има образователно-квалификационна степен “бакалавър” и “магистър”, поне една, от които да е в областта на професионално направление "Растениевъдство".

Агритоп ЕООД обявява свободна позиция - Търговски представител за Югоизточна България

Агритоп ЕООД обявява свободна позиция - Търговски представител за Югоизточна България

АГРИТОП ЕООД е динамично развиваща се фирма в сектор животновъдство в България. Фирмата има изградени над 300 обекта в цялата страна - нови ферми и реконструкции. Основният предмет на дейност на Агритоп ЕООД е планиране, проектиране и изграждане на животновъдни стопанства.


Агритоп ЕООД обявява свободна позиция - Сервизен техник за Югозападна и Югоизточна България

Агритоп ЕООД обявява свободна позиция - Сервизен техник за Югозападна и Югоизточна България

АГРИТОП ЕООД е динамично развиваща се фирма в сектор животновъдство в България. Фирмата има изградени над 300 обекта в цялата страна - нови ферми и реконструкции. Основният предмет на дейност на Агритоп ЕООД е планиране, проектиране и изграждане на животновъдни стопанства.

Фамилна винарна Портеви ЕООД – Bendida Winery, обявява свoбодни работни позиции

Фамилна винарна Портеви ЕООД – Bendida Winery, обявява свoбодни работни позиции

Фамилна винарна Портеви ЕООД село Брестовица произвежда лимитирани серии вина от регионалните сортове Рубин и Мавруд. 

Фирма Марвел ООД търси да наеме служител за длъжност специалист продажби в направление „Земеделие“ и „Хранително-вкусова промишленост“:

Фирма Марвел ООД търси да наеме служител за длъжност специалист продажби в направление „Земеделие“ и „Хранително-вкусова промишленост“:

Марвел ООД е частна фирма, основана през 1989 г. в град Пловдив. Компанията е дългогодишен партньор при избора на лабораторна апаратура на значим брой производители на територията на България. Изпълнител е на множество проекти, финансирани от правителството и от международни финансови институции.