Представяне на конкурса - Най-добър млад предприемач на гр. Пловдив

Представяне на конкурса - Най-добър млад предприемач на гр. Пловдив 21.01.2020

На 17 януари 2020 г. Зам. Кмета  на  Община Пловдив  по  „Спорт и младежки дейности“   г- н  Георги  Титюков    се  срещна  със  студентите    в  Аграрен университет – Пловдив.

Г-н Титюков информира присъстващите как могат да участват в конкурса  „ Най-добър млад предприемач на гр. Пловдив“. Надпреварата дава възможност за  изява на всички български граждани от 18 до 33 годишна възраст с постоянна адресна регистрация в гр. Пловдив. Бизнес планове се приемат в деловодството на Община Пловдив на пл. „Стефан Стамболов“ №1. Обемът на работите, които кандидатите трябва да разработят, не бива да надхвърля 25 страници като е необходимо идеите да бъдат реалистични и осъществими на практика.


 Условията за участие и критерии за оценка

Наградите са парични:

първа награда - 7 000 лева

втора – 4 000 лева

и две трети места по 2 000 лева.


Насоки за кандидатстване

 

Крайният срок за кандидатстване в 11-то поредно издание е 14.02.2020 г. Документите се подават в деловодството на община Пловдив на пл. Стефан Стамболов 1.