Предстоящи събития

 Second International Conference in Agriculture –AgriBase

Second International Conference in Agriculture –AgriBase

 Conference title this year: "OPEN SCIENCE FOR ENHANCED GLOBAL AGRICULTURE" - Fully digitized and innovative way of interaction

Юбилейна научно-практическа конференция „Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж"

Юбилейна научно-практическа конференция „Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж"

20 ноември 2020 г., 10:00 ч., Зала 1, Икономически университет – Варна.

Покана

Покана

ТЪРЖЕСТВЕНОТО ШЕСТВИЕ -  28 октомври 2020 г. с начало 17:00 ч.

Международный конкурс студенческих научных работ «Black Sea Science»

Международный конкурс студенческих научных работ «Black Sea Science»

International competition of student scientific works “Black Sea Science”.

XIII НАЦИОНАЛНА НАУЧНОТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2020

XIII НАЦИОНАЛНА НАУЧНОТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2020

5 - 6 ноември 2020 година

Дом на науката и техниката
Пловдив