Предстоящи събития

Първа Украинско-българска научна интернет конференция за млади учени: "Перспективи за развитие на машини, оборудване, технически системи и технологии в земеделския комплекс"

Първа Украинско-българска научна интернет конференция за млади учени: "Перспективи за развитие на машини, оборудване, технически системи и технологии в земеделския комплекс"

Конференцията е посветена на украинско-българските отношения в областта на научното сътрудничество между Държавния агротехнологичен университет „Дмитрий Моторни Таврия“ и българските висши учебни заведения.

Конференцията ще се проведе в периода 14 април – 14 май 2021

Theoretical and practical aspects of modern farming systems

Theoretical and practical aspects of modern farming systems

International scientific-practical Internet conference dedicated to the 150th anniversary of the Department of Farming named after O.M. Mozheyko

June 25, 2021 
Ukraine, Kharkiv

30th Annual International Conference "Ecology and Safety"

30th Annual International Conference "Ecology and Safety"

16-19 August 2021 in Burgas, Bulgaria

ReMIX Final Conference: registrations are now open

ReMIX Final Conference: registrations are now open

This event is a joint effort of the ReMIX and DIVERSify projects to boost the adoption of intercropping and delivery of its ecosystem services in Europe.

XIV-та национална научно-техническа конференция с чуждестранно участие - ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ

XIV-та национална научно-техническа конференция с чуждестранно участие - ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ

13 - 14 май 2021 година

Дом на науката и техниката - Пловдив